Sasuri Paulus ka dua
hia dhèu parcaya ètu kota Korintus
2 Korintus
1
Lii Mahoꞌo
Sasuri ne nèti jaꞌa, Paulus. Ama Lamatua pua-paleha jaꞌa sèna ka laku lole lula-nèti Yesus Kristus dènge dhèu asa mia-mia. Yesus Kristus èèna, dhu Ama Lamatua pajꞌujꞌu karèi nèti uru-uru ka. Ari èdhi Timotius ètu neꞌe kahèi. Na hia lii mahoꞌo.
Jaꞌa paꞌadhu sasuri neꞌe mi dhèu parcaya aaꞌi-aaꞌi dhu biasa pakaboko ètu kota Korintus dènge propensi Akaya. Lii Lolo nèti Dhèu Pajuu-paleha 18:1 Jaꞌa sabajꞌa mi Ama èdhi, nuka Ama Lamatua, dènge Kètu èdhi, Yesus Kristus. Jaꞌa manèngi ho Rèngu padꞌelo dꞌara hua iia Ra dènge miu, sèna ka miu mamuri dame dènge mera-milu.
Paulus manèngi makasi mi Ama Lamatua
Dadꞌèi jiꞌi ka ladhe dhèu aaꞌi-aaꞌi dedꞌe padedha-dedha kolongara Ama Lamatua. Te Nèngu èèna, Ama nèti Kètu èdhi, Yesus Kristus. Rasa kasia aaꞌi-aaꞌi kapua nèti Nèngu, aa Nèngu ka dhu paꞌèra dꞌara èdhi. Nèngu ka pamahoꞌo dꞌara èdhi ladhe èdhi ètu dꞌara sasusa. Nèti èèna ka, èdhi kahèi bisa pamahoꞌo dhèu leo dhu paraga dènge sasusa. Te èdhi bisa paꞌèra dꞌara rèngu, sama sèmi Lamatua paꞌèra le dꞌara èdhi. Kristus abhu le susa ae-ae hia èdhi. De, lula Kristus rasa le susa sèmi èèna, nèti èèna ka Ama Na paꞌèra dꞌara èdhi taruu, ladhe èdhi paraga dènge susa. Ladhe jiꞌi ètu neꞌe abhu susa, Ama Lamatua paꞌèra dꞌara jiꞌi. Aa ladhe jiꞌi paraga dènge jꞌajꞌèra, hèia taha dènge dꞌara taleo, na, miu hudꞌi meꞌa kahèi, Lamatua pake jꞌara sèmi neꞌe sèna ka paꞌèra dꞌara miu, ho patalale miu nèti koasa bhabhelu-katubꞌa. Te ladhe miu abhu sasusa sama sèmi jiꞌi, Lamatua paꞌèra dꞌara miu, sèna ka miu bisa taha mere dènge dꞌara taleo kahèi. Nèti èèna ka, jiꞌi ngeꞌa mèu, na, miu bisa taha mere dènge èra. Te jiꞌi ngeꞌa, na, ladhe miu abhu jꞌajꞌèra sama sèmi jiꞌi, Lamatua paꞌèra dꞌara miu, aa Nèngu paꞌèra dꞌara jiꞌi kahèi.
Aꞌari aaꞌi-aaꞌi! Dadꞌèi jiꞌi sèna ka miu meꞌa mèu sasusa dhu jiꞌi abhu ètu propensi Asia. Jiꞌi rasa bia, risi nèti dhu jiꞌi bisa pasae, toke jiꞌi oe ele ngangee, lula jiꞌi pangee, na, jiꞌi madhe kèna. 1 Korintus 15:32 Jiꞌi rasa bia, nuka sèmi dhèu èci ropa tadèngi hakim pamaꞌète hahuku pamadhe ne. Te ngaa aaꞌi-aaꞌi se jꞌajꞌi, sèna ka jiꞌi parcaya Ama Lamatua, aa baku parcaya ngiꞌu jiꞌi unu mi. Te Lamatua èèna ka dhu unu koasa ho pamamuri hari dhèu madhe. 10 Nèngu ka dhu pakajꞌèu le jiꞌi nèti bhabhelu, lodꞌo jiꞌi oe madhe. Bèli-camèdꞌa Nèngu neo pakajꞌèu jiꞌi nèti bhabhelu-katubꞌa kahèi. Aa jiꞌi maꞌète boe sanao, sèna ka Na pakajꞌèu taruu jiꞌi nèti bhabhelu-katubꞌa. 11 Ladhe miu loe boe sabajꞌa hia jiꞌi, èèna ka soru-bara jiꞌi kahèi, te Ama Lamatua neo tao jꞌara dhu beꞌa ae-ae hia mi jiꞌi. Nèngu tao jꞌara èèna, lula dhèu ae dhu sabajꞌa hia jiꞌi. Hèia lodꞌo dhèu ae sanèdꞌe jiꞌi, rèngu manèngi makasi ae-ae mi Ama Lamatua kahèi.
Paulus nelu tao dhu hiu
12 Jiꞌi bisa koa-kadꞌiri iisi jiꞌi, lula jiꞌi ngeꞌa ètu dꞌara iiki jiꞌi, ngaa dhu jiꞌi adꞌu-ue ètu rai-haha ne, madhutu dadꞌèi Lamatua dhu Na pangèdꞌu mi jiꞌi. Jiꞌi rai boe nèti sasabꞌa-laꞌa ne, sèna ka dhèu aaꞌi-aaꞌi bisa rèdhi jiꞌi sabꞌa dènge dꞌara mola. Jiꞌi pakako sasabꞌa jiꞌi, pake boe mamèu* Aꞌabhu Paulus ètu neꞌe, nuka ‘mamèu dhu tao dhèu ngangee madhera, do reꞌa jꞌara-jꞌara madhutu ngangee Lamatua’. Dènge sèmi èèna ‘mamèu’ ne, mesa boe nèti kahadhu di, te ngaa nèti dꞌara kahèi. dhu mai nèti rai-haha ne, te ngaa mamèu dhu kapua na nèti Ama Lamatua. Te Lamatua padꞌelo dꞌara hua iia Na mi jiꞌi. Nèti èèna ka, jiꞌi bisa asa tabha èra ètu dꞌara sasabꞌa-laꞌa lodꞌo jiꞌi bera-bera dènge miu. 13 Jaꞌa suri hia miu dhodhoka jꞌara-jꞌara dhu miu bisa baca aa bisa meꞌa mèu. Limuri ne miu meꞌa le naneo jaꞌa cahagꞌe. Te ngaa jaꞌa sanao, sèna ka bèli-camèdꞌa miu bisa meꞌa mèu risi hari. 14 Neꞌe ne, miu meꞌa ciki era lula-nèti jiꞌi se. Te ngaa èèna na, lodꞌo Kètu èdhi, Yesus Kristus mai hari ka, jaꞌa keꞌa, na, miu meꞌa jꞌara ae-ae. Dènge jꞌara neꞌe, miu bisa koa-kadꞌiri jiꞌi, sama sèmi jiꞌi koa-kadꞌiri miu kahèi.
15 Lula jaꞌa keꞌa, na, miu meꞌa jꞌara aaꞌi-aaꞌi se, nèti èèna ka ca hari na, jaꞌa pamaꞌète kore le, ho dhiu ngadꞌo hari miu, sèna ka miu bisa abhu mèngi-nale dua hari. 16 De uru èèna jaꞌa dhu pangee, ladhe jꞌajꞌi laku asa propensi Makedonia, na, jaꞌa bisa dhuli ngadꞌo miu. Ho ladhe jaꞌa lèpa nèti Makedonia, jaꞌa bisa dhuli hari paꞌasu-pareo dènge miu. Dènge sèmi èèna, miu bisa soru-bara jaꞌa, ho bisa laku taruu asa propensi Yudea. Lii Lolo nèti Dhèu Pajuu-paleha 19:21
17 Te ngaa tasamia? Lodꞌo-lodꞌo jaꞌa peka, neo dhiu pangadꞌo dènge miu, ele boe mi pangee, na, jaꞌa uri kore mèka, si? Do, miu pangee, na, jaꞌa dhodhoka pamaꞌète madhutu dadꞌèi dꞌara jaꞌa di, sama sèmi dhèu leo ètu rai-haha ne, si? Do, miu pangee, na, jaꞌa ne dhèu dhu peka leo, tao leo, ho dꞌèi, peka na, “Oo.” Aa te ngaa jaꞌa ngee ètu dꞌara jaꞌa, na, “Aadꞌo!” Ele boe miu pangee, na, jaꞌa sèmi èèna ka, si? 18 Èdhi bisa parcaya Ama Lamatua, lula Nèngu peka ca jꞌara, tatu Na tao madhutu. Nèti èèna ka, jiꞌi sama sèmi èèna kahèi. Ladhe jiꞌi dhaa, peka na, “Oo,” na jiꞌi pangee boe, na, “Aadꞌo.”
19 Jaꞌa, Silas dènge Timotius dhu ajꞌa le miu lula-nèti Yesus Kristus, Ana Ama Lamatua. Nèngu dhu kapodꞌe-kabèli boe, peka na, “oo”, te ngaa aꞌabhu na, “aadꞌo”. Nèngu ne ubꞌa boe, te ladhe Na peka na, “oo”, aꞌabhu Na tareꞌa-reꞌa, “oo”. Lii Lolo nèti Dhèu Pajuu-paleha 18:5 20 Madha jꞌara aaꞌi-aaꞌi dhu Ama Lamatua pajaji tèke, èèna na Na pajꞌajꞌi si. Nèti èèna ka, ladhe Yesus pamoa ca jꞌara, peka na, “oo”, èdhi bisa dhaa, na, “Tareꞌa! Lèke sèmi èèna!” Lula jiꞌi ngeꞌa le ngaa dhu Yesus neo tao. Jiꞌi peka jꞌara ne, sèna ka padꞌelo dadedha Ama Lamatua. 21 Lamatua neꞌe ka dhu hagꞌe nare miu dènge jiꞌi. Nèngu ka dhu dedꞌe nare èdhi, sèna ka jꞌajꞌi dhèu unu Na. Nèngu kahèi dhu tao èdhi taha taruu. 22 Nèngu ka dhu hia Roh Na, ho uri èdhi, aa padꞌelo hia èdhi ngaa dhu Nèngu neo tao. Èèna nuka sèmi dhèu èci dhu tao tadha mi mèdha èci, sèna ka peka na, mèdha èèna unu nèngu.
23 Jaꞌa manèngi, sèna ka Lamatua mesa Na jꞌajꞌi sakasii mi lii padhai jaꞌa ne. Te Lamatua neꞌa dꞌara jaꞌa. Nèngu neꞌa, nga tao ka jaꞌa lake kore mèka dhiu asa Korintus. Jaꞌa koꞌo boe pamakae miu, nèti èèna ka jaꞌa dhae dhiu mèka. 24 Jiꞌi ngoꞌo boe pakapai ngiꞌu jꞌajꞌi dhèu kapai, ho laka-seti miu, peka na, miu hudꞌi parcaya mi cee. Te ngaa jiꞌi sabꞌa sama-sama dènge miu, sèna ka dꞌara miu bisa karejꞌe-karae. Te miu bisa taha paꞌèra, lula miu lèka Ama Lamatua.

1:1 Lii Lolo nèti Dhèu Pajuu-paleha 18:1

1:8 1 Korintus 15:32

*1:12 Aꞌabhu Paulus ètu neꞌe, nuka ‘mamèu dhu tao dhèu ngangee madhera, do reꞌa jꞌara-jꞌara madhutu ngangee Lamatua’. Dènge sèmi èèna ‘mamèu’ ne, mesa boe nèti kahadhu di, te ngaa nèti dꞌara kahèi.

1:16 Lii Lolo nèti Dhèu Pajuu-paleha 19:21

1:19 Lii Lolo nèti Dhèu Pajuu-paleha 18:5